Storebrand Asset Management

Tidligere driftet Storebrand Asset Management sitt eget datasenter, sin egen IT-infrastruktur og sine egne applikasjoner. I 2013 kjøpte Storebrand en co-location tjeneste hos Basefarm, men fortsatte å drifte alt selv. Ordningen krevde fremdeles en del ressurser og tidvis innvesteringer, blant annet måtte Storebrand Asset Management organisere 24/7-beredskapen selv.

IT-løsningen var organisert på en måte som gjorde Storebrand Asset Management unødvendig sårbare. De ønsket seg dessuten en mer konsekvent dokumentasjon på løsningen og ville unngå å eie datamaskiner. De ville ha en kostnadsmodell der de slapp investeringer og i stedet fikk forutsigbare kostnader knyttet til kjøp av IT-tjenester.

Løsning: omfattende testing ga suksess