Sikkerhet i vårt DNA

 • Sikkerhetsovervåking og logganalyse

  Security Information and Event Management (SIEM)

 • Logghåndtering

  For eksempel med Splunk.

 • Krypterings- og signeringstjenester

  Hardware Security Module (HSM)

 • Fysisk datasikring

  Hardware Security Module (HSM)

 • Katastrofesikring og driftskontinuitet

  Lagring og backup for å gjenopprette forretningsdriften

 • Sikker lagring

  Lokal, trygg lagring av virksomhetskritiske data

 • Tilgangskontroll av maskiner og personer

  Virtuelle private nettverk (VPN), flerfaktorautentisering (Multi Factor Authentication – MFA) og Hardware Security Module (HSM)

 • Applikasjonssikkerhet

  Antivirus, brannmurer og trafikkanalyse- og web-brannmur (Web Application Firewall – WAF)

 • Overvåking av nettverkstrafikk

  Inntrengningsanalyse med Intrusion Detection System (IDS)