Basefarm Senter for sikkerhetsberedskap (SOC)

Kan dere takle cyber-angrep?

Har dere øyne og ører åpne for alle mulige trusler? Er dere rigget for å oppdage, evaluere og reagere umiddelbart ved sikkerhetshendelser?

Det kan være dyrt og tidkrevende å håndtere dagens og morgendagens trusselbilde, holde tritt med den teknologiske utviklingen og drive i samsvar med alle lover og regler. Basefarm leverer tjenesten Senter for sikkerhetsberedskap (Security Operations Center – SOC) for å forenkle dette for kundene våre. I SOC overvåker systemer og medarbeidere sikkerheten i hele IT-systemer og -infrastrukturer 24/7/365 og tar konkret affære der og da for å analysere, beskytte og reparere.