Security Incident Response Team (SIRT)

Sikkerhet gjennomsyrer hele Basefarms virksomhet. Sikkerhetsperspektivet inngår som element i alt vi gjør, fra etablering av IT-arkitektur til prosesser og prosedyrer.