Hardware Security Module (HSM)

Basefarm HSM gir fysisk sikring av applikasjoner på høyeste nivå. IT-systemer og data utgjør store verdier. Vi etablerer optimale løsninger sammen med kundene våre for å sikre disse verdiene.