Compliance

Basefarm tar sikkerhet på ekstremt alvor og deltar i sentrale internasjonale, regionale og lokale organisasjoner innenfor cybersikkerhet. Vi legger de strengeste sikkerhetsstandarder til grunn for å være oppdatert på internasjonale trender og trusselbilder. Her presenterer vi utvalgte sertifiseringer og standarder vi benytter.