Sikkerhet

For oss i Basefarm er sikkerhet en del av tjenestelivssyklusen fra første stund. Vi leverer datasikkerhets- og samsvarstjenester for driftskritiske applikasjoner og arbeidsbelastninger.