SIEM – Korrelasjonsanalyse og reparasjon

«Security information and event management” (SIEM) er et konsept som vurderer (korrelerer) ulike typer informasjon opp mot hverandre og andre typer data for å avdekke trusler.