Q-free sikrer innovasjon og global ekspansjon

Med Basefarm som hybrid skypartner  lanserer Q-free Parkering nye løsninger med Microsoft Azure som plattform. Azure-tjenestene gjør innovasjonstakten mye raskere for Q-free. Gjennom å tidlig inngå i prosessen bidrar Basefarms konsulenter til en sikker produksjon lenge før lanseringen.

Q-free slaper global skyløsning i Azure i samarbeid med Microsoft Azure-partneren Basefarm. Uten standardkomponentene i Azure ville Q-frees ambisiøse innovasjonstakt ha blitt mye dyrere. Dette kundecaset er et øyeblikksbilde (september 2017) fra Q-free parkerings vei inn i den offentlige skyen.

I skrivende stund har selskapet gjennomført en trinnvis og vellykket konsepttest.