Utvider DATA SCIENCE TEAM

Oslo, 6. desember 2018: Basefarm utvider med hverdagsdatascienceikere