TAR ANSVAR FOR VIRKSOMHETSKRITISKE LØSNINGER OGSÅ I SKYEN – hybride skyløsninger

Basefarm fjerner skillet mellom sine egne servere og offentlige skyleverandører, og leverer ett felles driftskonsept (hybride skyløsninger) for virksomhetskritisk drift uansett hvor kundene legger programvare og data. Internasjonale skyleverandører vender blikket mot driftsaktører som Basefarm som ny markedskanal.