SKAL HÅNDTERE 10.000 HENDELSER I SJ HVERT SEKUND

SJ skal bruke Basefarm til drift og forvaltning av sin sentrale loggtjeneste og IT-driftsleverandørens sertifiserte SOC-tjeneste (Security Operations Center) i Norden. Tjenesten ble satt i drift på raske tre uker.