NORSK GJENVINNING-KONSERNET GJØR DIGITALISERINGSLØFT

Norsk Gjenvinning rigger seg for digitalisering. Selskapet går over til SAP Hana hvor alle nyhetene til den tyske ERP-giganten vil komme, og setter driften ut til Basefarm de neste fem årene. Avtalen gjøres med Adact AS som er konsernets eget IT selskap.