Nær halvparten av større virksomheter bruker skyen for fullt

 

(Oslo, 21. desember 2021): Nærmere halvparten av større virksomheter i Norge og Sverige har tatt skyen fullt ut i bruk. Nå er økt innovasjonshastighet, fleksibilitet og optimalisering av IT-baserte aktivi­teter drivkrefter for bruken, mens lavere kostnader tidligere sto i sentrum for oppmerksomheten.