Monica Verma blir informasjonssikkerhetsleder i Basefarm

 

(Oslo, 6. mai 2022): Monica Verma starter som informasjonssikkerhetsleder (CISO) i Basefarm med internasjonalt ansvar fra juli 2022. Verma har 15 års erfaring og vant i 2019 OSPA-prisen for fremragende sikkerhetsrådgiver. Hun retter oppmerksomheten spesielt mot cybercrime i sårbar, kritisk infrastruktur og vil løfte problemstillingen til toppledelse- og styrenivå.