MODEN SKY GIR NORSKE BEDRIFTER KONKURRANSEFORTRINN

For to år siden la Basefarm offisielt om strategien fra å levere driftstjenester fra sin private sky til å levere hybride skytjenester. Nå utkrystalliserer de praktiske mulighetene seg tydelig. Q-Free Parkering er blant norske bedrifter som skaffer seg konkurransefortrinn ved strategisk bruk av skytjenester.