Innovative ungdomsskole-elever på Bjøråsen lager måling av luftkvalitet via Internett-skyen

(Oslo, 08. april 2019) Når innovative bedrifter i 2019 bruker IT til nyskapning skjer dette i nettskyen. Slikt må læres tidlig, mener Bjøråsen ungdomsskole. I et prosjekt som har fått ordførerens oppmerksomhet deltar nå ti elever i et samarbeid med Basefarm om å bygge skolens egen målestasjon for luftkvalitet.