FULL TEKNOLOGIFOKUS TIL FORDEL FOR KUNDENE OG SLUTTBRUKERNE

– Skyen og skytjenester vil bli mer og mer dominerende. Fravær av fysiske servere og annen infrastruktur betyr imidlertid bare at teknologikunnskap blir enda viktigere. Det vil handle enda mer om å utnytte teknologien forretningsmessig til fordel for kunder og brukere og mindre om rene driftsoperasjoner som vil bli stadig mer automatiserte.