DATASENTER BEDRE I OSLO ENN PÅ AVSIDESLIGGENDE STEDER

Datasenterdrift i Oslo-området kan være sikrere enn i fjellhaller på avsidesliggende steder og innebærer i tillegg en rekke andre fortrinn, mener Basefarm.