«COOL VENDOR» INNEN CLOUD COMPUTING

Basefarm har blitt trukket fram i en ny Gartner rapport, «Cool Vendors in European Cloud Computing Market, 2015”. Rapporten har som mål å sette fokus på nye og innovative aktører, produkter og tjenester innen Cloud Computing.