BRUKER DU SKYTJENESTER? HUSK DETTE GREPET FOR GDPR!

Databehandleravtaler (GDPR) tvers igjennom hele skylaget vil bidra til å sikre korrekt håndtering hos skyleverandører og deres underleverandører.