BASEFARM SPÅR: 10 IT-TRENDER FOR 2018

Skytjenester er bare så 2017. Her er 10 trender som Basefarms medarbeidere opplever som essensielle for 2018.