BASEFARM ER HPES BESTE SERVICELEVERANDØR I NORD-EUROPA

Basefarm mottok prisen på stortilstelningen HPE Global Parner Summit 2018 i Las Vegas mandag 18. juni 2018. HPE og Basefarm har hatt et nært partnerskap i mer enn ti år i takt med Basefarms vekst og tilhørende lagringsbehov i Europa. Basefarm er den største brukeren i Vest-Europa av HPE 3PAR-lagringsteknologi.