Bane NOR legger de nye jernbanestyringssystemene til Basefarm

(Oslo, 16. desember 2019): Bane NOR SF har inngått en kontrakt med en ramme på ca. 250 mill. kroner med Basefarm. Kontrakten innebærer at neste generasjons styringssystemer for jernbane vil bli driftet fra Basefarms datasentre.