Slik drifter vi

Basefarms Service Management-apparat kan garantere kontinuiteten i IT-miljøer gjennom forhåndsdefinerte operativprosesser, rapporter og oppfølging i regi av våre erfarne Service Managere. De kan for eksempel håndtere intern styring når endringer må gjøres i driftsmiljøet.