CSR (Samfunnsansvar)

Miljøpolicyen hos Basefarm beskriver de overgripende prinsippene som styrer det kontinuerlige miljøarbeidet deres. Policyen evalueres årlig, og gjelder frem til neste evaluering. Basefarm skal være en ledende aktør innen sitt segment når det gjelder å tilby miljøvennlige IT-tjenester.