Nexans bruker maskinlæring for nye innovasjoner

Nexans Rognan er en verdensledende produsent av strøm- og kommunikasjons-kabler hvor de største knytter hele kontinenter sammen. Kontinuerlig innovasjon og utvikling er en forutsetning for å forbli best. Nå vil industribedriften bruke maskinlæring i kvalitetsarbeid og for å avverge produksjonsstans.