Strategisk rådgivning

Konsulentene våre bidrar med strategiske råd, kunnskap om betydningen av driftstilrettelegging allerede før applikasjonsutviklingen begynner, og teknologi som forenkler overgangen til sky eller hybridsky. Hele veien blir forretningsstrategien deres ivaretatt av konsulentene våre, uavhengig av hvor skymodne dere er. Vi bidrar med blant annet vurdering av skymodenhet og analyse av eksisterende IT-arkitektur, førproduksjons-rådgivning knyttet til teknologivalg og driftstilrettelegging og valg av skymodell som best mulig plattform for fremtidig innovasjon.