AWS Managed Service Provider

Med sertifiseringen inngår Basefarm i en liten, global krets og befester posisjonen som
neste generasjon tjenesteleverandør også på mode 2-driftsleveranser som støtter DevOps hos kundene.