NETTSKY

Basefarm er skypartner båd for nyutvikling og virksomhetskritisk drift. Vi tilbyr administrerte skytjenester i både offentlige og private skyløsninger.  Med vår erfaring kan vi hjelpe deg med å finne de riktige løsningene for din organisasjon basert på tjenester du allerede bruker og målene organisasjonen har satt seg. Basefarm kan hjelpe deg enten du velger å bruke Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform eller Basefarms skytjenester (flere leietakere eller privat sky), eller en kombinasjon av disse i en løsning basert på hybrid sky eller multisky.