Din komplette guide for å bygge en fremtidsrettet multisky-strategi

Nå som i fremtiden spiller skyen en hovedrolle for virksomheter. Den nylige helsekrisen akselererer utviklingen til en hyper-tilkoblet, sikker, kollaborativ og sky- og datadrevet verden. Multiskyen er sentral i denne hyper-tilkoblingen, og knytter oss til hverandre og våre digitale enheter mer enn før. Skyen spiller også en sentral rolle i langsiktig lønnsomhet og bærekraftig utvikling. Organisasjoner trenger en gjennomtenkt multiskystrategi for å forbedre effektiviteten, kontrollere kostnadene og få tilgang til ny teknologi uten å miste kontrollen over risiko eller kostnadsstyring.