KUNDETILPASSET APPLIKASJONSDRIFT FOR LÅNEKASSEN

Statens lånekasse for utdanning har én million kunder, utbetaler 26 milliarder i støtte årlig og har en utestående utdanningsgjeld på 164 milliarder kroner. Basefarm er driftsansvarlig for kjernesystemet for kunde- og saksbehandling. Det har Basefarm vært siden 2012. Da vant selskapet en anbudsrunde hvor kvalitet var løftet opp som kriterium. Oppdraget fra Lånekassen er av den typen som Basefarm startet ut med da det ble etablert i 2000: Kundetilpasset applikasjonsdrift.