Virtuelle skrivebord gir kontinuitet i legetilbudet i krisesituasjoner

Da det offentlige britiske helsevesenet (NHS) plutselig sto midt oppe i den globale pandemien, måtte de både håndtere krisen i frontlinjen og opprettholde god kvalitet og stabilitet i primærhelsetjenesten. Login Consultants, som er et Basefarm-selskap, hjalp NHS med å holde helsetilbudet i gang og bidro dermed til å hindre spredning av viruset.