Slik bruker Artificial Solutions AI-teknologi i Azure

Artificial Solutions tilbyr tjenesten LUIS^Teneo, som gjør det mulig for bedrifter å effektivt utvikle, implementere, teste, oppskalere og vedlikeholde dialogbaserte AI-roboter (kunstig intelligens), såkalte chatboter, på 86 språk. Målsettingen er å øke bedrifters tilfredshet og produktivitet og effektivisere arbeidet med å bygge digitale, AI-baserte dialogløsninger av høy kvalitet til bruk i flere kanaler.