Skyreisen til Ruter

Ruter betjener alle brukergrupper, og forskjellene er store. I tillegg blir miljøvennlig transport  tillagt stor politisk vekt, og de skal parallelt håndtere presset fra en befolkningsvekst på ca. 25 prosent i løpet av de neste 15 årene. Presset øker ytterligere fordi kollektivtransport blir alternativet når Oslo sentrum blir gjort nesten bilfritt.