PayEx styrker sitt digitale tilbud med en unik, Kubernetes-basert betalingsløsning

PayEx ønsket å styrke det digitale tilbudet sitt ytterligere og imøtekomme kundenes krav om moderne og nyskapende betalingsløsninger. De var derfor på jakt etter en løsning som kunne hjelpe dem med å distribuere og levere nye tjenester på en pålitelig, skalerbar og trygg måte. Ved å nyttiggjøre seg ny teknologi håpet de å kunne tilby større nytteverdi samtidig som de økte effektiviteten og reduserte de samlede driftskostnadene. Det ble en ny Azure Kubernetes (AKS).