Konseptstudie: SAFe og DevOps i Azure

Basefarm presenterer kundehistorier og konseptstudier for å vise praktisk anvendelse av teknologi og oss som tjenesteleverandør. Konseptstudiene viser leveranser vi kan gjøre eller gjør, men hvor oppdragsgivere av sikkerhetsgrunner og andre årsaker ikke kan fremstå med navn.