Konseptstudie: migrasjon

Hvordan arter det seg i praksis å bruke tjenestetilbudet til Basefarm? Basefarm viser dette gjennom både kundecase og konseptstudier som supplerer våre tekniske beskrivelser. I denne konseptstudien handler det om migrasjon til sky.