AWS Case Study: Jobbmesse og AWS driftspartner Basefarm

Jobbmesse så behov for en IT-løsning som kunne skape grunnlag for videre ekspansjon, og som skalerer i takt med et brukerantall i kraftig vekst. Selskapets ledelse, investorer og kunder opplevde profesjonalisering og industrialisering av løsningen som nødvendig i fasen virksomheten var inne i.