INERA OG BASEFARM  PLANLEGGER DRIFT AV E-TJENESTER FOR 1177 HOS BASEFARM

Driftsavtalen med Inera – Sveriges ledende aktør innen e-helse – innebærer et stort ansvar for å sikre den digitale sikkerheten for alle svenske borgere som bruker disse tjenestene. Den økte bruken av e-tjenester innen helse og omsorg er et område som har vokst seg sterkere og blitt stadig viktigere under covid-19-pandemien. Det har gjort betydningen av digital sikkerhet og sikker drift innenfor dette området svært tydelig.

«Avtalen vår med Basefarm sikrer fortsatt høy IT-sikkerhet, kvalitet og tilgjengelighet for tjenestene våre», sier Caroline Hagberg, forretningsområdesjef hos Inera.