Dataanalyse bidrar til trygg og effektiv shipping ved havnen i Antwerpen

Som et resultat av kravet om automatisk identifikasjonssystem i shipping, innså IT-avdelingen ved Antwerpen havn at dataanalyser ville kunne gi mange optimaliseringsmuligheter.