Basefarm gir Ruter kontinuerlig sikkerhetssamsvar ved hjelp av AWS

For å støtte driften av kollektivtrafikken i Stor-Oslo-regionen har Ruter rundt 20 utviklingsteam. Det er utfordrende å håndtere de ulike sikkerhets- og samsvarskravene for så mange team og produkter. Ved å ta utgangspunkt i Amazon Web Services (AWS) løsninger for kontinuerlig samsvar kan Basefarm tilby Ruter en løsning for samsvarsovervåking.