Bokbasens Continuous Integration & Deployment (CI/CD) – AWS

En viktig utfordring var å levere Bokbasens nye produkter når IT-avdelingen bare består av fem ansatte. Løsningen ble fleksible administrerte tjenester fra AWS kombinert med erfarne fageksperter fra Basefarm.