Drift av samfunnskritisk infrastruktur for Altinn

Med Basefarm som driftsleverandør har Altinn fulgt IT-evolusjonen fra maskinvare til VM-er, og er godt rigget for etablering av hybride skymiljøer (private cloud og public cloud). Altinn bruker Basefarm Clouds løsninger som ivaretar sikkerhet på samfunnskritisk nivå og den tunge lasten når halve befolkningen lurer på om den får penger tilbake på skatten i år.