Konseptstudie: migrasjon

Når du tenker etter, kan også virksomheten din ha vokst til en betydelig IT-virksomhet som en konsekvens av norsk og internasjonal ekspansjon – uten at det egentlig var planen.

Noen ganger kommer mange behov for endringer i IT-systemene for dagen samtidig, for eksempel i forbindelse med oppgradering av ERP, flytting, skifte av operativsystem og database. Alt må selvsagt skje uten nevneverdig driftsstans.

Mange virksomheter vil kunne kjenne seg igjen i situasjonen vi beskriver i denne konseptstudien, og stille seg spørsmålet: Er håndtering av IT-løsninger egentlig en strategisk kjerneaktivitet for oss?