Innovasjon og IT-utvikling

Et kjapt innblikk i kraften fra smidighet, fleksibilitet og samarbeid

Forhindrer hverdagens mange gjøremål nye idéer fra å ta av og vokse videre? Er virksomhetens digitale strategi smidig og fleksibel nok til å opprettholde behovet for fleksibilitet og konkurransekraft? Er dere egentlig innovative eller bare i et slags digitalt limbo?

Og hvordan utvikler markedet seg, egentlig? Er dere på høyden?