Fra skytransformasjon til drift av virksomhetskritisk system

Basefarm er en samarbeidspartner som støtter dere gjennom hele skyreisen. Vi hjelper dere med  overgangen til skyen fra systemene dere bruker i dag, tilrettelegger for modern applikasjonsutvikling og sørger for at skyløsningene er overvåket og i drift 24/7.

Med skyplattformer kan virksomheter oppnå mer, men bare dersom de blir implementert og drevet på en måte som støtter oppunder virksomhetens strategiske mål.

Basefarm hjelper med valg og implementering av løsninger som er tilrettelagt for vekst, skaper konkurransefortrinn og ivaretar offentlige reguleringer. Med Basefarm på laget kan dere fokusere på egne kjerneaktiviteter og forretningsdrift
fremfor IT-infrastruktur.

Løsningene våre er bygd opp rundt to ulike leveringsmodeller for Microsoft Azure-plattformen. Hvilken modell som passer best for dere finner vi ut av sammen.