Vi gir deg en fleksibel skydriftsmodell og lar deg rette oppmerksomheten mot egen forretningsdrift fremfor IT

For kundene våre er IT sjeldent målet i seg selv, men derimot å utnytte teknologien til størst mulig verdiskapning. Med Basefarm som samarbeidspartner kan dere fokusere på egen forretningsdrift og la oss håndtere den praktiske overgangen til skyen.

Med Basefarms driftsmodell kan dere utvide løsningen deres gradvis med nye systemkomponenter. Dette gjelder enten skyen er ny for dere eller dere er i gang allerede. I praksis betyr dette at våre medarbeidere kan overta driftsoppgaver  som dere selv står for i dag. Gjennom dette kan dere frigjøre egne ressurser til innovasjon og utvikling.

For mange virksomheter vil dette innebære at utviklingsteamet deres har eierskap til hele verdikjeden av tjenester, innovasjon og utvikling, mens Basefarm på sin side stiller med spisskompetanse på drift og beste praksis fra idéfase og frem til applikasjoner blir satt i produksjon.

Med Basefarm som din partner kan du:

  • Øke innovasjons- og utviklingstakten ved å frigjøre egne ressurser til idéutvikling og nye prosjekter.
  • Styrke egen kompetanse gjennom kunnskapsoverføring fra Basefarm.
  • Øke produksjonstempoet og etablere en raskere, mer effektiv og lønnsom produksjonsprosess.