FIRST

Siden 2013 har vi vært fullverdig medlem av den globale sikkerhetsorganisasjonen FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), en paraplyorganisasjon som samler sikkerhetsteam fra hele verden.