FARMFORCE VALGTE BASEFARM FOR BEDRE UTBYTTE AV AWS

Farmforce ønsket økt utbytte av Amazon Web Service og valgte Basefarm som rådgiver og driftspartner.